Skip to content

Visste du at der er forskjell på nominell og effektiv rente?

Written by

Arvid

Når du skal velge det billigste forbrukslånet for deg og den situasjon du er i, er det viktig å skjønne forskjellen på nominell- og effektiv rente. Begge begrepene er helt sentrale når det gjelder å se hvor dyrt et gitt lån er.

Nominell rente

Helt grunnleggende er den nominelle renten den godtgjørelsen banken tar for å låne penger ut til deg. Renten er normalt bygget opp av tre deler. Det er selve profitten banken skal ha for å stille pengene til din disposisjon og det er en risikopremie som er et ekstra påslag banken legger til renten, for å veie opp for den risikoen det er ved å låne deg pengene (risiko for at du ikke betaler pengene tilbake). Sist men ikke minst må banken også ta høyde for inflasjonen og øke renten noe for å kompensere for dette.

Effektiv rente

Det er nesten alltid en del kostnader forbundet med et lån. Banken tar normalt et gebyr for å etablere lånet, og i mange tilfeller oppkreves det også et gebyr for hver termin, et såkalt termingebyr. Den effektive renten er rett og slett den nominelle rente med alle gebyrene lagt på toppen, hvilket er grunnen til at den effektive renten alltid vil være høyere enn den nominelle. Når du sammenligner lån, er det den effektive renten du bør fokusere på, da det er denne som gir deg et realistisk bilde av hva lånet faktisk kommer til å koste deg.

Hvorfor er forskjellen så stor på nominell- og effektiv rente på forbrukslån?

Hvis vi ser på et vanlig boliglån så er forskjellen mellom den nominelle renten og den effektive renten normalt ikke mer enn 0.5% – 1.0%, ofte faktisk ennå mindre enn dette. Hvorfor er det da slik at forskjellen på de to rentetypene er så formidabel på forbrukslån og andre typer usikret forbruksgjeld? Svaret er enkelt; Det er rett og slett fordi de fleste usikrede lånetypene på det norske markedet er beheftet med svært høye gebyrer. Det er ikke unormalt å se forbrukslån med en nominell rente på 7-8%, men en effektiv rente på godt over 20%. Etableringskostnaden på et helt vanlig forbrukslån på 80.000kr. Ligger i de fleste tilfeller omtrent på samme nivå som etableringskostnaden på et boliglån på tre millioner kroner. Det sier seg selv at da utgjør kostnaden med å etablere lånet, en mye større andel av totalsummen på forbrukslånet, enn den gjør på et mye større boliglån. På toppen av dette kommer et høyt termingebyr på forbrukslånet, gjerne på 40-60kr. Termingebyret er i bunn og grunn en avgift du betaler for å få lov til å betale tilbake på lånet. De aller fleste forbrukslån har 12 terminer i året, altså påløper det et termingebyr hver eneste måned, noe som selvsagt også er med på å drive den effektive renten oppover.

Previous article

Trenger penger til egenkapital – hva er mine alternativer?

Next article

Kan jeg bruke forbrukslån til å investere i aksjer?

Join the discussion

Leave a Reply