Skip to content

Kan jeg bruke forbrukslån til å investere i aksjer?

Written by

Arvid

Et forbrukslån kan i prinsippet benyttes til akkurat det du ønsker, det er ikke noe banken legger seg opp i. Du kan derfor uten problemer ta opp et forbrukslån og bruke pengene på å investere i aksjer, men om det er lurt er en helt annen sak.

Verdistigningen må være høyere enn lånekostnaden

Rent økonomisk er regnestykket egentlig ikke så veldig komplisert; For at det skal lønne seg å kjøpe aksjer med penger fra et forbrukslån, må avkastningen på aksjene du kjøper, overstige den effektive renten på lånet. I dagens marked er det vanskelig å finne noen forbrukslån som gir deg en effektiv rente på mindre enn 15%, hvilket vil si at du må kunne plukke aksjer eller andre verdipapirer som gir deg mer enn 15% årlig avkastning, for at investeringen skal være lønnsom. Det er selvsagt ikke umulig å finne aksjer som gir en slik avkastning, men det er ikke enkelt, og historisk er det ikke mange aksjer som over tid har gitt eierne 15% avkastning hvert år, over tid.

Det er med andre ord ikke umulig å tjene penger på å investere i aksjer finansiert med et usikret forbrukslån, men for at det skal lykkes må du ta en svært høy risiko, noe som selvsagt også øker sjansen for tap. For å finne et billig forbrukslån kan du prøve denne nettsiden: billigeforbrukslån.

Du bør ha en solid økonomi for å lånefinansiere aksjekjøp

Som et utgangspunkt egner lånefinansiering av verdipapirkjøp seg best for de som har en solid økonomi og aller helst en økonomisk buffer i form av en bankoppsparing. Er du i denne kategorien, har du høyst sannsynlig tilgang til andre, og mye rimeligere låneformer enn usikret forbrukslån, og det er derfor mindre aktuelt å finansiere aksjekjøpet med forbruksgjeld. Men hvorfor er det slik at det å kjøpe aksjer eller andre verdipapirer egner seg best for dem med god råd? Svaret er egentlig enkelt; Kursen på en aksje kan svinge mye, både opp og ned. Vi har selvsagt tro på at aksjen skal stige i verdi, det er jo derfor vi kjøper den, men vi må også tåle at kursen faller under det den var da vi kjøpte oss opp i aksjen. Det er helt naturlig at kursen på et verdipapir svinger både opp og ned, og det er noe alle investorer må forholde seg til. Har du en solid økonomi er kurssvingninger ikke noe problem, du kan tåle å sitte på en aksje mens kursen er lav, uten å måtte selge deg ut med tap. Har du derimot en svak privatøkonomi med en liten eller ingen økonomisk buffer og en høy belåningsgrad, kan det fort oppstå uforutsette situasjoner som gjør at du trenger penger, og da kan den eneste muligheten kanskje være å måtte realisere aksjen på tross av at kursen har falt, og du må dermed selge med tap.

Previous article

Visste du at der er forskjell på nominell og effektiv rente?

Join the discussion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *